صنایع ترابری

کاربرد تبلت صنعتی در صنایع ترابری

BIRCH در نمایشگاه GITEX 2015

نمایی از غرفه Birch در نمایشگاه GITEX 2015

تصاویر غرفه Birch در نمایشگاه CEBIT

هدف ما ایجاد یک همکاری تجاری بلند مدت با مشتریانمان میباشد.

تماس با نیکفان

info@nikfan.ir